Yeryüzünde, onları sarsmasın diye,
sabit dağlar yarattık ve
doğru gidebilsinler diye geniş yollar açtık.

(Enbiya Suresinin 31. Ayeti)