“Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.”

[Buhari, Savm 20, Müslim, Sıyâm 45; Tirmizî, Savm 17; Nesâî, Savm 18]