“ Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, ALLAH ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.”