Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini haber verdi: “Kim Lailahe illallah der ve Allah`tan başka mabudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar. (Samimi olup olmadığı) meselesi Allah`a aittir.” (Yine Müslim`in bir başka rivayeti “Kim Allah`ı birlerse” diye başlar ve yukarıdaki şekilde devam eder (38. hadis).)

Kütübü Sitte – Hadis No: 39