Gündüzün bir saatinden başka sanki hiç ömür
sürmemişler gibi onları birarada toplayacağı gün,
onlar birbirlerini tanımış olacaklar. Allah’a kavuşmayı
yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Onlar
hidayete ermiş (kimseler) değildi.

– Yunus 45