Bir çok kez sarhoş yakalanmış bir Müslüman yine aynı durumda Hz. Muhammed’in (asv) önüne getirilir. O sırada yanında bulunanlardan biri dayanamaz, sarhoşa dönerek:
“Allah sana lanet etsin.” der.
Hz. Muhammed (asv), kaşları çatık, yüzü gergin, lanet okuyana seslenir:
    “Ona lanet okumayın. Allah’a yemin ederim ki, ben onu tanıyalı beri o hep Allah ile Allah’ın Elçisini sever.”[3]

[3] M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e., II/602.