Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir, Yücedir.

Rabbin onların göğüslerinin sakladıklarını ve açığa vurduklarını bilir.

O, Allah’tır, Kendisi’nden başka İlah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O’nundur. Hüküm O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz.

(Kasas Sûresinin 68-70. Ayetleri)