Uhud’ta şehid düşen bir Müslümanın oğlu, aynı gün akşamüstü yaralı ve acılı Hz. Muhammed (asv)’e sorar:
“Babam nerede?”
“Baban şehid düştü.”
Şehid çocuğu ağlamaya başlar. Hz. Muhammed (asv), başını okşar, kucağına alır ve çocuğa sorar:
“İster misin? Ben baban olayım, Ayşe’de annen olsun.”[7]

[7]M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahabe, I/128.