“Bütün kalbiyle şehid olmayı isteyen kişiyi Allah, yatağında ölse bile, şehidler mertebesine ulaştırır.”

* Müslim, İmâre 157. Ayrıca bk. İbni Mâce, Cihâd 15