“Selâmı yayınız. Çünkü o, Allah’ı razı eden bir ameldir.”

(Camiu’s Sağir, 1229)