Birisi Resulullah’ a (SAV) geerek:
“Ya Resulullah, benim hem malım hem de çocuklarım var.
Babamın da benim malıma ihtiyacı var.Ne yapayım?” dedi.
Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: “Sen de malın da babana aittir.”

(İbni Mace, Ticaret: 64)