1 – Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3 – Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi?
4 – Hem senin şanını yüceltmedik mi?

* İNŞİRÂH SÛRESİ