“Vallahi, senin hidayetinle bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerin sürülerden daha hayırlıdır.”

[Ebu Dâvud, İlm 10; Buhârî, Ashabu’n-Nebi 9; Müslim, Fedâilu’l-Ashâb 34]