“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, en iyiye eremezsiniz.”

* Âl-i İmrân sûresi (3), 92