“Bir kimse, kıyamet gününde, sevdikleriyle beraberdir.”

* Tirmizî, Nesâî, İbni Mâce,