Seyahat edin, sıhhat bulursunuz.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned 2/380)