Kocaları yanında bulunmayan kadınların yanına girmeyiniz.
Çünkü şeytan sizin kan damarlarınızda dolaşmaktadır.

(Tirmizi, Rada: 16)