İnsanların çoğunun kıymetini bilemedikleri ve aldandıkları iki nimet vardır ki, bunlar, sıhhat ve boş vakittir.

(Buhari, Rikak, 1,60; Tirmizi, Zühd, 1; İbn Mâce, Zühd, 15; Müsned, 1/344)