İki nimet vardır ki müslümanların çoğu onda aldanırlar. Sıhhat ve boş vakit.

(Buhari, Rikak, 1; Tirmizi, Zühd 1)