Ubeyd İbnu Umeyr babası (ra)’dan anlatıyor: Resulullah (sav)’a bir adam kebairden sormuştu, şöyle cevap verdiler:
“ Onlar dokuzdur!”buyurdular ve saydılar: “ Şirk, sihir, insan öldürme, fazi yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, kıbleniz olan Beytu’l-Haram (da masiyet işlemey)i sağlığınız veya ölümünüzde helal addetmek.”