İbnu Mes’ud (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) (bir gün):
“ Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?” diye sordu. Ashab (ra):
“ Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!” dediler. Resulullah (sav):
“ Hayır, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir.” dedi.”