“Siz beni anın ki, ben de sizi anayım.”

* Bakara sûresi (2), 152