Amr oğlu Nuayman en şakacı arkadaşlarındandır. Ne var ki şakaları herkesin kaldırabileceği cinsten de değildir. Bir gün mescide namaz kılmaya giren bir göçebe Arabın devesini keser… Mescidden çıkınca devesini yerde kesilmiş olarak gören Arap ağlayıp, bağırmaya başlar. Gürültüye toplanan insanlar Hz. Muhammed (asv)’e:
“Ey Allah’ın Elçisi! Bunu yapsa yapsa Nuayman yapar.” derler. Nuayman bulunur ve suçunu itiraf eder. Kendisine “Niçin?” diye sorulduğunda ise, Hz. Muhammed (asv)’e dönerek utangaç bir tebessümle:
“Ey Allah’ın Elçisi! Siz nasıl olsa devenin bedelin ödersiniz diye düşünüp, hepimize bir ziyafet çekelim istedim.” der.[7]

[7]Bekir Sağlam, Model İnsan, shf:76.