(Dünyada) Yalnızca on (gün) kaldınız”
diye kendi aralarında fısıldaşacaklar.

Onların sözünü ettiklerini Biz daha iyi biliyoruz.
Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise:
“Siz yalnızca bir gün kaldınız” derler.

(Taha Suresinin 103. ve 104. Ayeti)