“Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü’min kardeşi için de sevmedikçe gerçek mü’min olamaz.” ([2515, Tirmizt, “Sıfatü1-Kıyô.me” 59)