Ebû Hureyre (r.a.): “Hz. Peygamber (s.a.v.)’i: “Muhakkak ki kıyamet günü ümmetim  abdest izlerinden dolayı el, yüz ve ayaklarında nurlar patlayarak çağrılır.”diye buyururken  işittim. Sizden kim nurunu çoğa İta bil irse çoğaltsın.” demiştir.