Sonra Biz ona (cehenneme) girmeye
kimlerin en çok uygun olduğunu daha iyi biliriz.

Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur.
Bu, Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır.

(Meryem Suresinin 70. ve 71. Ayetleri)