Eğer isterse sizi götürür ve cedid bir kavim getirir.”

(İbrâhim Sûresi, 14/19; Fâtır Sûresi, 35/16)