Medine’ye yeni getirilmiş olan savaş esirlerini görür. Ve onları esir alan birlikte bulunan arkadaşlarına sorar:
“Bunları İslam’a çağırdınız mı?”
“Hayır!” cevabını alınca durumu kesinleştirmek için bir kez de esirlere sorar:
“Sizi İslam’a çağırdılar mı?”
Onlardan da “Hayır!” cevabı gelince, emreder, esirler serbest bırakılır ve ülkelerine iade edilirler.[8]

[8]M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahabe, III/73.