“ Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi sizi yalanın peşine düşmeye sevkeden şey nedir? Halbuki, üç yer hariç yalanın her çeşidi ademoğluna haramdır. Bu üç yere gelince:
   1. Erkeğin, rızasını sağlamak için hanımına yalanı.
   2. Harpte söylenecek yalan; çünkü harp bir hileden ibarettir.
   3. İki Müslüman arasında sulhü sağlamak kasdıyla söylenen yalan.”