“Geçmiş ümmetlere nisbetle sizin dünyada kalışınız, ikindi namazı ile güneşin batımı arasındaki vakit kadardır.”

(Buhârî, Mevâkît, 17; Tevhid, 31, 47)