Sizin en hayırlınız

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) (bir gün):

“Sizin en hayırlınızın ve en şerlinizin kim olduğunu haber vermiyeyim mi?” buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Cemaat:

“Evet, haber veriniz!” dedi.

“ En hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda emin olunandır; en şerliniz de kendisinden hayır ümit edilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsedir.”

(Tirmizi, Fiten 76)