1 – Karanlığı ile ortalığı bürüdüğü zaman geceye,
2 – Açılıp parladığı zaman gündüze,
3 – Erkeği de, dişiyi de yaratan kudrete yemin olsun ki:
4 – Sizin işleriniz çeşit çeşittir.

* LEYL SÛRESİ