“ İnsanlar, ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş ecdadlarıyla övünmekten vazgeçerler,  yahut da, ALLAH katında, burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düşerler. ALLAH Teâla Hazretleri sizlerden cahiliye kibrini temizledi. Artık o, muttaki bir mü’min yahut bedbaht bir facirdir. İnsanların hepsi Hz. Âdem’in evlatlarıdır. Âdem ise topraktan yaratılmıştır.”