15 – Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi  için yapar.
Kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir.
Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

* Câsiye Suresi