Cennetlik olan insanlardan bir grup, cehennemliklerden bir grubun yanına gider ve şöyle derler:
“Siz nasıl oldu da Cehenneme girdiniz?
Hâlbuki biz, sizin bize öğrettiklerinize riayet etmek suretiyle Cennete girdik.”
Cehennemlikler şöyle cevap verirler:
“Biz söylüyorduk,
fakat söylediklerimizi yapmıyorduk.”

(Terğib, 1.125, 127)