“Ben kıyamet günü şu üç (grup) insanın düşmanıyım:
 Benim adıma and içtikten sonra sözünden cayan kişi.
 Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi.
Ücretle bir işçi tutup işini gördüren ve işçinin ücretini vermeyen kişi.”

* Buhârî, Büyû 106, İcâre 10. Ayrıca bk. İbni Mâce,