Günahkâr ve isyankâr kimseden başkası ihtikâr,
stokçuluk yapmaz.

(İbni Mace, Ticarat: 6)