Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Rasûlüliah (s.a.v.): “İmam “Semi-allahü limen hamideh”  dediğinde, “Allahümme Rabbena leke’l-Hamd” deyiniz, Şu biline ki, kimin sözü meleklerin  sözüne rast gelirse kendisinin geçmiş günahları bağışlanır, “buyurmuştur.