Şüphe vereni terket. Şüphesiz olana bak.

(Buhari, Buyü, 3; Tirmizi, Kıyame, 60)