Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu:
“Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi.
Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.”

(Enbiya Suresinin 83. Ayeti)