Uzaktan gelen bir misafir Hz. Muhammed (asv)’in evinde gecelemektedir. Akşam yemeği olarak da sadece biraz keçi sütü vardır. Misafir hepsini içer. Kendilerine hiçbir şey kalmadığı için Hz. Muhammed (asv) ailesi geceyi aç geçirirler. Şikâyet etmezler.[4]

[4]Afzalur Rahman, a.g.e.(l). shf:60.