Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve
zulmedenleri diz üstü çökmüş olarak bırakıveririz.

(Meryem Suresinin 72. Ayeti)