Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini yıkıma uğratmamız,
onları doğruya yöneltmedi mi?
(Oysa bugün kendileri) onların kaldıkları yerlerde
(tarihi kalıntıları üzerinde) gezinip duruyorlar.
Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır.

(Taha Suresinin 128. Ayeti)