“ Teenni, ahiretle ilgili olanlar dışında her amelde güzeldir.”

(Ebu Davud, Edeb 11)

* Teenni: Yavaş iş görme, ağırdan alma, ihtiyatlı davranma, acele etmeme, düşünceli ve yavaş hareket etme ve temkinli davranma.