Eş’arî kabilesinden olanlar, Allah yolunda mücahede için sefere çıktıklarında azıkları tükenirse ya da Medine’de ailelerinin yiyecekleri azalırsa, yanlarında bulunanları bir yaygının üzerinde toplarlar, sonra onu tek bir kabla eşit olarak paylaşırlar. Onlar bendendir, ben de onlardanım.

[Buharî, Şirket 1; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 167, (2500).]