Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (*) ve büyük Kur’an’ı verdik.

{ Hicr, 15 / 87 }

(*) Açıklama: Tefsir bilginleri, âyette geçen “tekrarlanan yedi âyet”in, Fâtiha sûresi, yahut Kur’an’ın yedi uzun sûresi olduğunu söylemişlerdir.