“İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter!” 

(Buhârî, Et’ıme, 11; Müslim, Eşribe, 178. Tirmizî, Et’ıme, 21)