Ümmetimin hâli yağmura benzer.

Başlangıcının mı, yoksa sonunun mu hayırlı olduğu belli değildir.

(Tirmizi, Edep: 81)