Ümmetimin tamamı cennete girer

*

“İstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı cennete girer”   buyurdu. Bunun üzerine:
– Ey Allah’ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki? denildi. Peygamber Efendimiz (SAV):
– “Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir” buyurdu.

* Buhârî, İ’tisâm 2